WWW.OCFIRMYBUDOWLANEJ.PL

OC FIRMY BUDOWLANEJ

MASZ PYTANIE DO EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ubezpieczenie inwestycji budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne

Dzisiaj człowiek może ubezpieczyć się właściwie na wszelka okoliczność, bez względu na to jaką działalność prowadzi. W wielu wypadkach ubezpieczenia są dobrowolne, ale prowadząc firmę budowlaną i biorąc udział w kosztownych inwestycjach budowlanych bądź osobiście za nią odpowiadając niezbędne jest zabezpieczenie takiej inwestycji. Nasza firma oferuje polisę inwestycji budowlanych – przygotowaliśmy dla państwa bardzo atrakcyjny pakiet.

Specyfika ubezpieczenia inwestycji budowlanej.

Ubezpieczenie inwestycji budowlanej oznacza przedmiot ubezpieczenia, który znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, które zostało określone w umowie. Taką inwestycją może być na przykład:

 • dom mieszkalny
 • budynek gospodarczy
 • budowle
 • maszyny budowlane i narzędzia

Ubezpieczenie takiego mienia budowlanego dotyczy kilku, określanych w umowie zakresów. Chodzi oczywiście o szkodę wyrządzoną na skutek pewnych sytuacji czy zaistniałych okoliczności. Najczęściej ubezpieczenie to dotyczy następujących kwestii:

Szkody spowodowane na skutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu 
 • upadku statku powietrznego
 • nawalnego deszczu
 • lawiny
 • huraganu
 • gradu
 • zapadania się bądź osunięcia ziemi

Oprócz tego ubezpieczenie może dotyczyć sytuacji takich jak:

 • powódź
 • zalanie
 • kradzież z włamaniem
 • szkody wykonane przez osoby trzecie

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego rodzaju ubezpieczeniem, serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź sprawdzenia naszej oferty na stronie internetowej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, służymy radą i pomocą.

Zapraszamy!